Temettü nedir? Nasıl hesaplanır?

TEMETTÜ NEDİR ? Bir işletme ortaklarının, dönem içinde elde ettiği kardan pay alma hakları vardır. Bu hakka temettü denilmektedir. Şirketlerin çıkarttığı hisse senetlerinin, ortaklara sağladığı haklardan birisidir. Bu hakka sahip olan ortaklar, dönem içerisinde elde edilen kardan kendi paylarını alırlar. Hangi ortağın kardan ne kadar pay alacağı ise hisse senedi miktarına

Hisse senedi alımında aracı kurumlar

Hisse senedi alım satımı yaparak kar elde etme isteği özellikle internetin son derece yaygınlaşması Borsa İstanbul ve diğer dünya borsalarına internet üzerinden ulaşımın ayrıca alım satım işlemlerinin son derece kola yapılabiliyor olmasından ötürü yükselişte olan bir ticket şekli halini almaya başladı. Her yetırım aracında olduğu gibi hisse sendine de yatırım

Hisse senedi temel bilgiler

Hisse sendi işlemleri günümüzde borsalar yoluyla yapılmaktadır. Ülkemizde hisse senedi işlemlerinin yapıldığı yer Borsa İstanbul'dur. Borsada işlem gören şirketlerin hisselerinin alınıp satılması üzerinden yatırımcılar kar elde etmek amacı güderler.  Hisse senedi alım ve satımı sonucu kar ve zarar durumu hisseleri işlem gören şirketlerin reel ticari durumu ile bir bir alakalıdır.  Borsada işlem

Ekonomi Uzmanı

Ekonomi kavramı günümüzde hemen hemen bütün kesimleri ilgilendiren bir kavram oldu. Günümüzde çiftçisinden doktoruna siyasetçisinden asgari ücretle geçimini sürdüren sade vatandaşa bütün kesimler artık ekonomi ile direk ilgilidir. Ekonomi uzmanı denilince zamanında tvlerin haber kanallarında boy gösteren entellektüel ve elit insanlar anlaşılırken bugün özellikle sosyal medyanın da etkisiyle nerdeyse herkes