Ticari işletmelerde aktif

Aktif işletmenin sahibi olduğu, ekonomik bir önem taşıyan yani işletme için bir değeri olan maddi veya gayri maddi varlıkları temsil eder. Değeri olan varlıklar oldukça fazla çeşitlilik gösterebilir. Örneğin işletmeye ait bir arsa, ev gibi gayrimenkul olabileceği gibi kepçe, bilgisayar gibi bir malzeme de olabilir. İşletmeye ait olan aktif ne kadar çoksa işletmenin piyasaya karşı verdiği güven ve piyasa değeri de aynı oranda artar. İşletme değerlerinin hesaplanmasında işletmelerin aktif büyüklükleri  önemli bir yer tutar. Ticari işletmeler, ticari hayatın en önemli unsurlarındandır. Bundan dolayı ticari hayatı düzenleyen hukuk sisteminde ticari işletmelere ayrıca yer verilmiştir. Ticari işletmeler açısından büyük önem arz eden aktif konusu yine ticari kanunları düzenleyen hukuk tarafından ayrıca irdelenmiş ve ticari işletmenin feshi veya ticari işletmenin devri durumlarında ticari işletmeye ait aktiflerin durumu belirli bir hukuk çerçevesinde nasıl yönetilmesi gerektiği konusu da yazılıp çizilmiştir. Ticari işletmeler Bilançolarında aktiflerine genellikle sol tarafta yer verirler.

Ticari işletmelerin  aktifleri, paraya dönüştürülebilme açısından üç ana grupta toplanır;
1) Döner Değerler
2) Bağlı Değerler
3) Sabit Değerler 

1) Döner Değerler, işletmenin nakdi ile genel olarak bir yılda nakde çevrilebilir veya kullanılabilir varlıklarını kapsar.
Ticari işletmenin döner değerleri:
a – İşletmenin kasa ve bankalardaki paralar ile kasasında saklanan ve fakat henüz bedeli tahsil edilmemiş çekleri,
b – Hazine bonoları, serbest tahviller hisse senetleri,
c – İşletmenin ticari faaliyetinden doğan ve vadeleri bir yıldan kısa olan ticari alacakaları ile senetleri  ve ticari faaliyeti dışında  vadeleri bir yıldan az olan personel avansı v.s. gibi diğer ticari alacakları,
d – Emtia mevcudu (stoklar) ( altın, platin vb. kıymetli madenler)
e – İthal edilmek istenen mallar için yabancı firmalar lehine açtırılmış akreditifler karşılığı bankalara yatırılan paralardır.

2) Bağlı Değerler, işletmenin bir yıldan uzun vadelere bağlı  bulunacağı kabul edilen varlıklarını gösterir.
Ticari işletmenin bağlı değerleri;
a – İştirakleri, (işletmenin diğer teşebbüslere yaptığı yatırımlar),
b – Uzun vadeli alacakları, tahvil potföyü,
c – Depozitoları , gelecek senelere sari masraflarıdır.

3) Sabit Değerler, çok uzun vadelerle sabit bulunacağı farz edilen varlıklardır.
Ticari işletmenin sabit değerleri;
a- Maddi sabit değerleri (arsalar, binalar, makine ve tesisler, demirbaş, nakil vasıtaları….)
b- Maddi olamayan sabit değerleri (kuruluş masrafları, patent, şerefiye, peştamallık)

Ticari işletmelerin aktif değerlerini bu üç ana başlık ana başlıklara bağlı alt başlıklarda özetleyebiliriz.

İlginizi çekebilir  Bitcoin ve Altcoin Alım, Satım İşlemleri

Bir cevap yazın