Alıcı Piyasası

Alıcı Piyasası,  arzın talepten fazla olduğu bir durumdur. Örnek olarak beyaz eşya üreten fabrikalar 100 bin aded buzdolabı imal ederek satışa arz etsinler… Buz dolaplarına piyasadan gelen talep ise 75 bin adetten ibaret olsun. Bu durumda 25 bin adet dolap açıkta kalmaktadır ve bu 25 bin adet dolabın satışını mevcut cari fiyatlar ile satmak mümkün olmaz ise alıcı piyasası denilen durum ortaya çıkacaktır. Alıcı piyasasının ilk belirtisi, stokların kabarmasıdır. İmalat sanayiinde alıcı piyasası müzminleşmek eğilimi gösterince firmalar durumlarını  kurtarmak üzere çeşitli tedbirlere başvurabilirler. Yüksek kar marjıdan yararlananlar, fiyatları indirirler  ve halk tipi ucuz kalitelere kayarlar. Mal türünü değiştirerek aynı üretim yelpazesinde maliyeti daha düşük ürünlerin üretimini tercih edebilirler örneğin inşaat sektörü yıllar içerisinde şişen ev stokunu bitirebilmek için ürettikleri ev segmentini çeşitlendirebilirler sürekli bir sınıfa ev üretiyorlarsa bunu çeşitlendirerek alım gücü farklı kesimlere ev üreitmi yaparak ellerindeki ev stokunu eritmeyolunagidebilirler. Rakipler ile anlaşarak kartel  kurabilirler veya amortisman şarjlarının azalması ile ucuzlayan fiyatın marjinal maliyeti  karşılayacağı noktaya  kadar zararına imalatı göze alabilirler.
Tarım sektöründe ve serbest rekabet koşulları altında küçük çiftler çok defa fiyat düşüklüğünü üretimi arttırarak karşılamaya çalışırlar. Alıcı piyasası durumunda üretimin arttırılması, satışları büsbütün zorlaştırabilir.
Konjonktürün alçalış safhalarında, dar boğazlarda, ihracat tıkanıklıklarında, yeni rakipler piyasaya çıktığında veya yanlış  piyasa previzyonları sonunda alıcı piyasası durumu belirebilir.
Alıcı piyasası durumunun yalnız bir kaç saat sürdüğü yahut sekiz veya on yıl gibi çok uzun bir devre boyunca müzminleştiği vakidir. Lancashire pamuklu iplik ve dokuma sanayiinde, müzmin alıcı piyasası durumu Birinci ve İkinci Cihan Savaşlarını ayıran yıllarda hemen fasılasız devam etmiştir. Alıcı piyasası durumunun ortaya çıkması üreticiler açısından kar marjlarının düşmesi ya da zarar etme ihtimalinin ortaya çıkması gibi neticeler olabilir ancak genel piyasaya etkileri bakımından incelendiğinde alıcı piyasalarında satışa çıkan ürünlerin fiyatlarında görülen mecburi fiyat indirimi enflasyona karşı aşağı yönlü baskı yapacağından düşük enflasyonun oluşmasına katkı verebilir.
Çok sayıda satıcı karşısında tek bir alıcının var olması durumunda alıcı tekeli piyasası durumu meydana gelir. Bu piyasanın dışında mal arzının tek bir üreticiden alım talebinin de yine aynı şekilde tek bir alıcıdan geldiği piyasa şartlarının oluştuğu piyasa karşılıklı tekel piyasası olarak adlandırılır.

İlginizi çekebilir  Hisse senedi nedir?

Bir cevap yazın