Altın Bonoları

Alacak senetlerini enflasyon veya devalüasyon yüzünden kıymet kaybına maruz bırakmamak maksadı ile başvurulan bir sistemdir. Ana borcun ve faizin altın değerine göre ödenmesi, altın bonolarının özelliğidir. Sistem, İngiltere ve Amerika’da yarım yüzyıl önce uygulanmaya başlamıştır. Ancak kanun koyucular ve yargıçlar, Anglo Sakson memleketlerinde altın bonolarını daima müsait bir gözle karşılamamışlardır. Mevzuatın ve mahkeme kararlarının borçluları himaye etmesine oldukça sık rastlanmıştır.
Fransa’da, İkinci Dünya Savaşından sonra, tasarruf erbabının enflasyon alerjisine kapılarak devlet tahvilleri almaktan çekilmesi üzerine, devletçe altın bonoları ve tahvilleri ihraç edilmiştir. 

Altın bonoları, İstanbul Altın Borsası üyesi bankalar ile kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ederek iskontolu veya iskontosuz olarak sattıkları menkul kıymettir. 

Bonoların vadesi 60 günden az 1 yıldan fazla olmamak üzere belirlenir. Halka arz edilmek suretiyle ve iskonto esasına göre satışa sunulan altın bonolarının satışında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranları yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı yerlerde satış süresi içerisinde ihraç eden tarafından duyurulur. Altın bonosu alıp satabilmek için aracı kurumlar nezdinde yatırımcı hesabı açarak işe başlamamız gerekiyor. Altın bonoları alımı da aynen hisse senedinde olduğu gibi alım ve satım emirleriyle gerçekleştirilir. Tabi ki bu benzerlik alnızca alım ve satım usullerinin birbiri ile benzemesidir yoksa altın bonosu ticari bir değer olarak kendine özgü kuralları olan bir enstrümandır.  Altın bonolarına yatırım yapmak istiyorsanız öncelikle dediğimiz gibi aracı kurumlar nezdinde kendinize bir hesap açmalı ve yasal olarak yatırımcı statüsüne kavuşmuş olmanız gerekmektedir. Hesap açılışınız gerçekleştikten sonra altın bonolarının alım ve satım emirlerinizi aracı kurumunuza iletirsiniz aracı kurum da sizin adınıza bu emirleri borsa istanbul menkul kıymetler borsasına iletir ve belirlenen fiyat ve vade üzerinden altın bonosu alımını gerçekleştirisiniz. Diğer bono türlerinde olduğu gibi altın bonolarında da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Aldığını altın bonosunun vadesinin size uyup uymadığı konusu çok önemlidir çünkü aldığımız altın bonosunu vadesinden önce bozdurursak kar etmeye çalışırken zarar ederiz. Diğer dikkat edilmesi gereken noktalar ise altın bonosu üzerinde keşidecisinin imzası, altın bonosunun hazırlandığı tarih, altın bonosunun değeri ve altın bonosu üzerinde altın bonosu yazması gibi kurallar bir altın bonosu üzerinde kesinlikle olması gereken, olmasına dikkat edilmesi gereken noktalardır.

İlginizi çekebilir  BORSA

Bir cevap yazın