Hisse senedi nedir?

Hisse Senedi nedir? Hisse senetleri ticari işletmelerin şirket paylarını belirlemek amacı ile çıkarmış oldukları kıymetli kağıtlardır. Borsada işlem görsün görmesin hisse senedi çıkarmaya yetkisi olan sermaye şirketlerinin şirket hissedarlarına paylarının belgelenmesi adına hisse senedi çıkarabilirler. Bir şirketin hisse senedi çıkarabilmesi için anonim şirket, sermayesi paylara ayrılmış komandit şirket veya özel kanunlarla kurulmuş şirket statüsünde olması gerekmektedir. Hisse senedi çıkararak borsada işlem yapmak isteyen şirketlerin öncelikle SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ndan izin alması gereklidir. SPK dan izin almış olan şirket çıkarmış oldukları hisse senedlerini borsalarda alıp satabilmek için işlem göreceği borsaya öncelikle kote ettirir. Hisse senedleri borsalarda en çok işlem gören kıymetli kağıtlardır.

Borsada işlem gören hamiline hisse senedi

 

Hisse senetleri içerik ve özelliklerine göre çeşitlendirilmiştir. Hisse senetleri çeşitleri içerisinde borsada işlem gören hisse senedi üzerinde her hangi bir isim yazmayan hamiline olan hisse senetleridir. Nama yazılı olan hisse senetleri anonim şirket ortaklık payları belirlemek için çıkarılmış ve üzerinde hisse senetinin kime ait olduğu yazan hisse senetleridir. Bu iki hisse senedi çeşitleri haricinde bedelli hisse senetleri ve bedelsiz hisse senetleri vardır. Borsada işlem gören senetler ayrıca A B C D isimler ile gruplandırılmıştır. Buradaki mantık en güvenilir ve değerli olan hisse senedi A grubu olandır. Aşağıya doğru indikçe hisse senetinin hem riski artmakta hem de değeri düşmektedir. 

İlginizi çekebilir  Alıcı Piyasası

Özellikle bedelsiz hisse senetlerini açıklamaya çalışayım. Bedelsiz hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin sermaye artışlarında ( ki bu sermaye artışı şirketin sahip olduğu bir taşınmaz satışından yada diğer iç kaynaklardan gelen bir değerlemeden olabilir) şirketin artan bu sermayesi karşılığında hissedarlarına hisseleri oranında bedelsiz olarak vermiş olduğu hisse senetleridir. Örneğin Ahmet Bey elinde A firmasın 100 hisse senedi var. A firması %10 bedelsiz hisse senedi verdiğinde Ahmet Bey elindeki hisse seneti miktarı 110 a çıkacaktır. Bedelsiz artışı hisse senedi sahiplerinin en sevdiği ticari gelişmelerdendir diyebiliriz ancak her bedelsiz hisse senedi artışında hisse senedi değerin düşüş olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir. Hisse senetinin yatırımcısına değer artışları bedelsiz haricinde bir getirisi daha vardır buda temettü getirisidir.

İlginizi çekebilir  BORSA

Temettü getirisini de kısaca şöyle açıklayabilirim şirketlerin yapmış oldukları kardan hisse sahiplerin belirli bir oranda nakit yada hisse senedi olarak dağıtmasıdır. Hisse senedi şirketlerin kendi gündemlerinden yani şirketin kendi karlılığı, sermayesi, borç miktarı gibi iç dinamiklerinden etkilendiği kadar piyasaların genel durumundan etkilenebilmektedir. Hisse senedi yatırımı yapılırken kapsamlı bir araştırma yapmak ve bugünden yarına yüksek getiri beklentisi içerisinde hareket etmeyerek etmeden sabırlı ve sakin olmak en doğrusudur.

Bir cevap yazın