Ekonomi ve kapitalizm…

İnsanlık tarihi boyunca ekonomi milletlerin kaderini doğrudan doğruya etkilemiş bir olgu bir değer olagelmiş. Toplumlar birbirleriyle etkileşime girmeye başladıklarından itibaren ekonomik faliyetler de başlamıştır. Tarihte ilk borsaların tarihi yaklaşık 1500 lü yıllara dayanır. Tarihi kaynaklara göre ilk kurulan borsalar da tarımsal ürünlerin alım satımı yapılmaktaydı.

En basit tabiri ile insanlar ürettikleri ürünleri tarihin bu ilk borsalarında birbirleriyle takas yönetimi ile ekonomik faliyetlerini gerçekleştirmekteydi. İnsanlık tarihinin sözüm ona ileri medeniyet yolunda ilerlemesi ile ekonomik faliyetlerin çeşitlenmesi, yaygınlaşması zaruri bir ihtiyaç oldu. Kendisini daha medeni gören topluluklar sırf ekonomi adına daha zayıf ve ilkel toplumları  sömürülmesi gereken topluluklar olarak görmüşler. Bu fikirden hareketle ilkel toplumların toprakları işgal edilmiş, zenginlikleri ellerinden alınmış ve sömürülmüşlerdir. Kapitalizm ekonomiyi kutsayan sözde medeni toplumların

İlginizi çekebilir  Son dakika! Merkez Bankası Dövize Müdehale Etti

ürettiği ve gerçek anlamda insanlık aleminin başına dert olarak ortaya koyduğu; dünyada son yüz yılda hemen hemen bütün yağmalar, cinayetler, hırsızlıklar ve işgallerde baş aktör konumunda olan bu sistem de malesef ekonomik kaygılardan dolayı ortaya çıkmış ve çözülmesi gereken büyük bir sorun olarak hala daha karşımızda durmaktadır.

Kapitalizme karşı ağır eleştiriler öteden bu yana sürekli yapılmıştır. Buna karşın hatanın sistemlerde değil sistemleri kendi zaafları doğrultusunda yanlış kullanan insanlarda olduğu tezi ortaya atılmış olsa da kapitalizmin neden olduğu yıkımlar göz önünde bulundurulduğunda savunulacak hiçbir tarafı olmadığı ortaya çıkmakta. Ekonomik faaliyetlerin adalet temelinde gerçekleşmesi, gelişmiş toplumların diğer toplumlar üzerinde herhangi bir hegomanya kurmadan toplumların kendi ekonomik sistemlerini önce kendi özgün dünyalarında güvenle gerçekleştirimeleri daha sonra ise küreselleşen dünyada kendilerine özgü sistemleri ile var olmaları toplumların kendi varlıklarını devam ettirmeleri adına sağlanması gereken en önemli koşullardan bir tanesidir.

İlginizi çekebilir  2018 enerji ve teknoloji şirketleri

Bir cevap yazın