Mahkemenin Durdurduğu Yeşil Yol Planına Bakanlıktan İkinci Onay Çıktı

Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol projesini mahkeme durdurmuştu ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Projeyi ikinci kez onayladı. Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol projesini de kapsayan veTEMA Vakfı tarafından açılan davada 'yürütmeyi durdurma' kararı verilen 1/100.000 ölçekli 'Çevre