Ekonomi ve kapitalizm…

İnsanlık tarihi boyunca ekonomi milletlerin kaderini doğrudan doğruya etkilemiş bir olgu bir değer olagelmiş. Toplumlar birbirleriyle etkileşime girmeye başladıklarından itibaren ekonomik faliyetler de başlamıştır. Tarihte ilk borsaların tarihi yaklaşık 1500 lü yıllara dayanır. Tarihi kaynaklara göre ilk kurulan borsalar da tarımsal ürünlerin alım satımı yapılmaktaydı. En basit tabiri ile insanlar ürettikleri